Detail kurzu

CO JE A NENÍ DAŇOVÝM NÁKLADEM

Studio W s.r.o.

Popis kurzu

Naším cílem je vysoká efektivita a praktický přínos pro Vás, účastníky našich seminářů.

Obsah kurzu

Určeno pro podnikatele, účetní a daňové poradce. Cíl: Osvěžit si znalosti v oblasti daňových a nedaňových nákladů s důrazem na změny v roce 2021 a s výhledem na rok 2022. Obsah: * Daňové a nedaňové výdaje – základní přehled * Finanční a operativní leasing * Manka a škody z pohledu daně z příjmů, náhrada škody, likvidace zásob * Sankce smluvní i ostatní * Postoupení pohledávek * Daňové a nedaňové výdaje z titulu daní (daň z příjmů, z nabytí nemovitých věcí, DPH, silniční daň, doměrky daní…) * Reprezentace, reklamní a propagační předměty, reklama a propagace * Dary * Cestovní náhrady, paušální výdaj na dopravu * Benefity poskytované zaměstnancům * Finanční výdaje z úvěrových finančních nástrojů (nízká kapitalizace) * Opravné položky zákonné a ostatní * Rezervy zákonné a ostatní * Pořízení majetku, účetní a daňové odpisování * Prodej dlouhodobého majetku * Technické zhodnocení dlouhodobého majetku (odpisování, vypořádání) Metody výuky: Výklad zákona, příklady z praxe, diskuze s účastníky, odpovědi na dotazy.

Cílová skupina

Daně
Poznámka k ceně

2 400 Kč (s DPH 2 904 Kč) v ceně studijní materiály, občerstvení

Hodnocení
Organizátor