Detail kurzu

Revizní technik elektrických zařízení (nově § 8 nařízení vlády) - praktický přípravný kurz ke zkouškám

UNIT s.r.o.

Popis kurzu

Získání, obnova nebo rozšíření osvědčení RTEZ

Rozsah

6 dní - 3 týdny po sobě, vždy úterý a středa.
Začátek vždy od 8 hodin.

Obsah kurzu

Cílem kurzu 

je nejen seznámení s normami, vyhláškami a zákony týkajícími se činnosti RTEZ, ale také konzultace otázek ze zkušebních testů TIČR a vypracování cvičných revizních zpráv.

Šestý praktický přednáškový den si můžete ověřit nabyté teoretické znalosti z předchozích přednáškových dnů samostatným měřením, vyhodnocením výsledků a vypracováním revizní zprávy pod dohledem lektora. 
V tomto dni jsou pro Vás připraveny cvičné, ale plně funkční (připojené) modely:

  • přípojkové skříně, 

  • elektroměrového a domovního rozváděče + příslušné vývody (světla, zásuvky, el. přístroje),

  • panelu ochrany před přepětím,

  • cvičné elektrické nářadí a přístroje,

  • měřicí přístroje.

Důležité

Dnem 1. 7. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 250/2021 Sb. včetně příslušných prováděcích nařízení vlády, které nahrazují vyhlášku č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
Odbornou způsobilost v elektrotechnice od 1. 7. 2022 upravuje nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Cílová skupina

Stávající revizní technici elektrických zařízení nebo noví zájemci o získání osvědčení revizního technika 
Poznámka k ceně

Cena zahrnuje účast na kurzu a studijní materiály. Přezkoušení a vydání osvědčení není součástí ceny, hradí se přímo na účet TIČR po odeslání žádosti o osvědčení dle instrukcí TIČRu.

Hodnocení
Organizátor