Detail kurzu

Stavby na cizích pozemcích (a stavbách) - střet práva na ochranu soukromého vlastnictví s veřejným zájmem; aktuální právní úprava

TSM, spol. s r.o.

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámit cílovou skupinu (úředníky zařazené do obecních úřadů, městských úřadů, magistrátů, krajských úřadů vykonávajících jak správní činnost, tak  i činnost spadající do samosprávy; starosty obcí; firmy realizující stavby a zařízení ve veřejném zájmu s možností vyvlastnění, apod.) s platnou právní úpravou v ČR, umožňující uskutečňovat stavby a zařízení na cizích pozemcích a stavbách.
1. Problematika a její platná právní úprava podle zvláštních zákonů, tj. stavebního zákona; energetického zákona, zákona o elektronických komunikacích; silničního zákona, zákona o vyvlastnění, zákona  o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infastruktury komunikací, apod.
2. Problematika a její úprava podle občanského zákoníku.
3. Postupy stavebních úřadů při povolování staveb a zařízení  na cizích pozemcích a stavbách pro individuální využití; nejčastější typy dohod umožňujících uskutečnit stavbu pro individuální využití na cizím pozemku či stavbě - vznik práva podle stavebního zákona; vznik práva podle nového občanského zákoníku; řešení staveb trvalého charakteru na pozemcích se smluvně omezenou délkou užívání pro stavebníka.
4. Postupy subjektů oprávněných ze zvláštních zákonů uskutečňovat a provozovat stavby a zařízení na cizích pozemcích a stavbách ve veřejném zájmu; jejich práva upravená v platných zvláštních zákonech; jejich povinnosti upravené v platných zvláštních zákonech.
5. Vyvlastnění jako právní nástroj v případě, že nelze získat právo uskutečnit stavební záměr na cizím pozemku či stavbě ve veřejném zájmu dohodou; vyvlastnění podle zákona o vyvlastnění; vyvlastnění upravené v novém občanském zákoníku.

Obsah kurzu

Cílem semináře je seznámit cílovou skupinu (úředníky zařazené do obecních úřadů, městských úřadů, magistrátů, krajských úřadů vykonávajících jak správní činnost, tak  i činnost spadající do samosprávy; starosty obcí; firmy realizující stavby a zařízení ve veřejném zájmu s možností vyvlastnění, apod.) s platnou právní úpravou v ČR, umožňující uskutečňovat stavby a zařízení na cizích pozemcích a stavbách.
1. Problematika a její platná právní úprava podle zvláštních zákonů, tj. stavebního zákona; energetického zákona, zákona o elektronických komunikacích; silničního zákona, zákona o vyvlastnění, zákona  o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infastruktury komunikací, apod.
2. Problematika a její úprava podle občanského zákoníku.
3. Postupy stavebních úřadů při povolování staveb a zařízení  na cizích pozemcích a stavbách pro individuální využití; nejčastější typy dohod umožňujících uskutečnit stavbu pro individuální využití na cizím pozemku či stavbě - vznik práva podle stavebního zákona; vznik práva podle nového občanského zákoníku; řešení staveb trvalého charakteru na pozemcích se smluvně omezenou délkou užívání pro stavebníka.
4. Postupy subjektů oprávněných ze zvláštních zákonů uskutečňovat a provozovat stavby a zařízení na cizích pozemcích a stavbách ve veřejném zájmu; jejich práva upravená v platných zvláštních zákonech; jejich povinnosti upravené v platných zvláštních zákonech.
5. Vyvlastnění jako právní nástroj v případě, že nelze získat právo uskutečnit stavební záměr na cizím pozemku či stavbě ve veřejném zájmu dohodou; vyvlastnění podle zákona o vyvlastnění; vyvlastnění upravené v novém občanském zákoníku.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Kontaktní osoba

Ing. Irena Spirová, LL.M
+420 517 333 699
info@tsmvyskov.cz

Hodnocení
Organizátor