Detail kurzu

ZAHRANIČNÍ OBCHOD - komplexní výklad z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů, aplikace dodacích doložek Incoterms a vykazování Intrastatu - 3denní

Studio W s.r.o.

Popis kurzu

Naším cílem je vysoká efektivita a praktický přínos pro Vás, účastníky našich seminářů.

Obsah kurzu

Obsah: 1. den: Vliv INCOTERMS 2020 na obchod se zbožím a na uplatňování DPH * Přehled obchodních operací spojených se změnou vlastnických práv – nákup, prodej, barter, výměnné obchody, kompenzační obchody, reexport, reexpedice apod. * Základní náležitosti smluv v mezinárodním obchodě se zbožím – určení smluvních stran, zboží a jeho balení, cena zboží a její určení, dodací lhůta, dodací doložky, platební podmínky a způsob placení, vady a reklamace apod. * Vliv smluvních ujednání a dodacích doložek INCOTERMS 2010 a 2020 na uplatňování DPH, příp. celních předpisů: * Při vnitrounijním obchodu se zbožím * Při dovozu a vývozu zboží Vnitrounijní obchod se zbožím (obchod mezi členskými státy EU) z pohledu uplatňování DPH * Základní pojmy, základní pravidla vnitrounijního obchodu * Pravidla uplatňování DPH při provádění jednotlivých obchodních operací (dodání zboží, zasílání zboží, pořízení zboží, přemístění zboží, třístranné obchody, konsignační sklady, dálkový prodej apod.) – vymezení místa zdanitelného plnění, vymezení vzniku povinnosti přiznat DPH * Pravidla uplatňování DPH při poskytování služeb – vymezení místa zdanitelného plnění, vymezení vzniku povinnosti přiznat DPH * Souvislost uplatňování DPH se smluvními ujednáními v obchodních smlouvách a dodacími doložkami * Daňové doklady – pravidla vystavování daňových dokladů a jejich povinné náležitosti (dodání zboží, reverse charge služby, třístranné obchody, pořízení zboží) * Praktické příklady obchodních operací 2. den: Mimounijní obchod (obchod se třetími zeměmi) z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů * Základní pojmy, základní pravidla mimounijního obchodu * Celní předpisy Společenství – celní kodex, prováděcí předpis k celnímu kodexu * Celní předpisy ČR – celní zákon, vyhlášky * Celní sazebník EU (TARIC) – aplikace celních sazeb, aplikace obchodně-politických opatření * Problematika DPH a celních předpisů při provádění mimounijního obchodu se zbožím * Uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží * Uplatňování DPH při prodeji zboží nacházejícího se v celních režimech s podmíněným osvobozením od cla * Praktické příklady obchodních operací Poskytování služeb osobám z jiných členských států EU a ze třetích zemí a poskytování služeb těmito osobami z pohledu uplatňování DPH * Základní pojmy, základní pravidla poskytování služeb definovaná předpisy o DPH * Poskytování služeb do jiných členských zemí EU – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady * Poskytování služeb do třetích zemí – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady * Poskytování služeb osobami registrovanými v jiných členských zemích EU do tuzemska – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, případy vzniku povinnosti přiznat DPH * Poskytování služeb ze třetích zemí – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, případy vzniku povinnosti přiznat DPH * Praktické příklady poskytování různých typů služeb 3. den: Výkaznictví vnitrounijního obchodu se zbožím * Souhrnné hlášení – základní pojmy, pravidla vykazování * Statistika pohybu zboží v rámci EU (INTRASTAT) – základní pojmy, pravidla vykazování * Praktické příklady obchodních operací, prováděných v rámci vnitrounijního obchodu se zbožím (případně službami), na kterých je konkrétně řešen způsob vykazování v přiznání k DPH, Souhrnném hlášení a ve výkazu INTRASTAT – příklady jsou koncipovány tak, aby obsáhly veškeré základní druhy obchodních operací, tzn. prodej, nákup, přepracování nebo zušlechtění, opravy, třístranné obchody, konsignační sklady, zasílání zboží apod. * Praktické příklady vykazování Pro účastníky semináře je připraven písemný materiál, který obsahuje stručné shrnutí témat, která jsou předmětem semináře

Cílová skupina

Zahraniční obchod
Poznámka k ceně

8 300 Kč (s DPH 10 043 Kč) v ceně studijní materiály, občerstvení

Hodnocení
Organizátor