Detail kurzu

Využití mediace v sociálních službách

bfz o.p.s.

Popis kurzu

Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům i vedoucím pracovníkům sociálních služeb. Kurz seznámí pracovníky ze sociální oblasti se základy mediace, tedy metody účinného řešení sporů, při kterém účastníkům daného sporu pomáhá s nalezením dohody nestranný odborník - mediátor. V kurzu budou vymezeny základní pojmy, definice, cíle a principy mediace, stejně jako jednotlivé role mediátora. V kurzu bude probírána komunikace a bariéry v komunikaci, které mají vliv na řešení konfliktu. Budou se probírat i vhodné podmínky pro mediaci.

Kontaktní osoba


731160290
kurzy@bfz.cz

Hodnocení
Organizátor