Detail kurzu

Finanční kontrola aneb vnitřní kontrolní systém v podmínkách příspěvkové organizace–informace k mezitímní závěrce Školení bude realizováno prezenčně i online

NOVATIS s.r.o.

Popis kurzu

Praktické metodické rady k tvorbě funkčního systému řídící kontroly v podmínkách příspěvkové organizace

Obsah kurzu

Přehled témat:

  1. Vymezení vnitřního kontrolního systému, základních složek, postupů a principů obecně
  2. Legislativní rámec
  3. Finanční kontrola jako základní nástroj realizace vnitřního kontrolního systému, zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti
  4. Jednotlivé fáze řídící kontroly – jejich cíle, postupy, zdokumentování a personální zajištění
  5. Vyhledávání, identifikace a hodnocení rizik ve vybraných oblastech - dlouhodobý majetek vlastní a svěřený k hospodaření, zásoby, finanční prostředky, pohledávky, závazky, fondy, mzdy, daně, zveřejňování smluv
  6. Nastavení plánů kontrol, monitorovací činnost
  7. Praktické příklady řídící kontroly. Upozornění na chyby zjišťované při finančních kontrolách v hospodaření příspěvkových organizací a d doporučení na zlepšení vnitřního kontrolního systému.

 

 

Přednáší:     Ing. Daniela BURIANOVÁ, LL.M.  auditor a daňový poradce         

   Termín:     30. května  2022  / pondělí / od 8.30  8.00 prezence /

      Místo:    Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484, Pardubice

                   i online

Cílová skupina

finanční účetní příspěvkových organizací
Poznámka k ceně

v případě účasti dvou a více osob z jedné organizace sleva 200 Kč za každého účastníka

Kontaktní osoba

Martin Bauer
722546496
seminare.ekonomika@seznam.cz

Hodnocení
Organizátor