Detail kurzu

videoseminář Pokladna v roce 2021 • práce s penězi, které nejsou vaše • platební karty • šeková pokladna • máte řádně vybavené a zabezpečené pracoviště pro práci s pokladní hotovostí?

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Cíl: seznámit se s povinnostmi pokladních pracovníků, a to i z hlediska účetnictví a daní.

Obsah kurzu

Program semináře (281 minut), pořízeno 16.3.2021:

 • vedení pokladny a pokladní knihy
 • pokladní operace
 • práva a povinnosti pokladních pracovníků
 • vnitropodnikové směrnice vztahující se k této problematice
 • hmotná odpovědnost
 • účetní operace
 • provozní zálohy
 • stálé zálohy
 • vyúčtování záloh
 • zjednodušené daňové doklady
 • náležitosti účetních a daňových dokladů
 • inventarizace pokladny
 • manka a schodek pokladny
 • vazba pokladny na mzdovou a finanční účtárnu, na vyúčtování pracovních cest
 • ceniny
 • nejčastější chyby a problémy v pokladní činnosti
 • zabezpečení a vybavení pracoviště pro činnost pokladních pracovníků
 • smlouva o hmotné odpovědnosti
 • účetní operace s platebními kartami a šeky
 • cizí měna, kursy a přepočty, kursové rozdíly

dotazy: v materiálech je uvedený kontakt na lektorku

Cílová skupina

Určeno pro: pokladní a pokladníky v podnikatelské a nepodnikatelské sféře • pro začátečníky i pokročilé.

Kontaktní osoba

pí Houdková
222519092
houdkova@anag.cz

Hodnocení
Organizátor