Detail kurzu

Zdravotní pojištění v roce 2022 • změny a řešení situací na základě dotazů z praxe

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Cíl: seminář je zaměřen na změny ve zdravotním pojištění a podmínky při placení pojistného a plnění dalších zákonných povinností zaměstnavatelem. Část semináře je koncipována i formou odpovědí na dotazy a řešení konkrétních situací z praxe.

Obsah kurzu

Program semináře:

 • nová hodnota minimální mzdy s dopady do zdravotního pojištění
 • průměrná mzda a rozhodné částky ve zdravotním pojištění
 • změny v související právní úpravě a jejich dopady do zdravotního pojištění
 • zvýšené platby státu a odpočet od příjmu zaměstnance
 • aplikace nařízení Evropské unie po Brexitu
 • kdy zaměstnavatel plní za zaměstnance zákonné povinnosti?
 • kdy vzniká, resp. nevzniká zdravotní pojištění v zaměstnání
 • jak se postupuje, když se osoba nestane z pohledu zdravotního pojištění zaměstnancem, a kdy k takovým situacím dochází?
 • výklad pojmů důležitých pro zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
 • komentář k ustanovení § 3 z. č. 592/1992 Sb., řešící stanovení vyměřovacího základu zaměstnance • poměrná část minimálního vyměřovacího základu
 • co všechno je zapotřebí prověřit ve vazbě na minimum zaměstnance?
 • typy čestných prohlášení a jejich smysl
 • různé varianty nemoci a jejich dopad do placení pojistného zaměstnavatelem
 • posuzování nezaopatřenosti jednak pro řešení zdravotního pojištění studentem, jednak pro postupy zaměstnavatele při zaměstnávání těchto osob
 • chyby zaměstnavatele a zaměstnance ve zdravotním pojištění
 • souběh příjmů, zákonné minimum a skončení dalšího zaměstnání
 • zatajený příjem zaměstnance
 • nepřípustný souběh osoby bez zdanitelných příjmů
 • důsledky neodhlášení zaměstnance u dohod při poklesu příjmu pod rozhodnou částku
 • platba chybně provedená, problémové situace u plateb pojistného zaměstnavatelem
 • kdy zaměstnavatel podává opravný Přehled?
 • mimořádně závažná událost v životě zaměstnance
 • zaměstnanec dosáhl důchodového věku, ale důchod nepobírá
 • plnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelem – přihlášky, odhlášky, „státní kategorie“
 • zpětné přiznání důchodu
 • postupy zaměstnavatele, když zaměstnanec skončí zaměstnání
 • kopie záznamu o pracovním úrazu
 • ukončení činnosti zaměstnavatele • povinnosti vůči zdravotním pojišťovnám • přechod zaměstnanců k jinému zaměstnavateli
 • předčasný důchod
 • zaměstnanec si „na zkoušku“ odskočí do zahraničí
 • zkrácené úvazky
 • studenti po dosažení věku 26 let ve zdravotním pojištění
 • překážky v práci na straně zaměstnavatele
 • péče o blízkou osobu
 • kontrolní činnost zdravotních pojišťoven
 • mateřská a rodičovská dovolená, péče o dítě
 • modrý průkaz pojištěnce pro osoby ze třetích zemí
 • nárok na zdravotní péči na Slovensku
 • skončení zaměstnání a „státní kategorie“
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr v souvislostech zdravotního pojištění
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Cílová skupina

Určeno pro: vedoucí pracovníky, mzdové účetní, personalisty, pracovníky zdravotních pojišťoven a všechny zájemce, kteří chtějí získat jasný přehled o zdravotním pojištění
Poznámka k ceně

Slané a sladké pochutiny, káva, čaj, nealko.

Kontaktní osoba

pí Houdková
222519092
houdkova@anag.cz

Hodnocení
Organizátor