Detail kurzu

Uplatňování DPH v nejdůležitějších okruzích v příkladech včetně řešení s důrazem na změny v DPH v důsledku novel 2020 a 2021

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Cíl: vybrali jsme pro vás 10 nejdůležitějších oblastí, na které jsou obvykle cíleny kontroly správců daně v oblasti DPH. Každou z těchto oblastí si probereme na několika modelových příkladech včetně jejich řešení a odkazu na ustanovení ZDPH v platném znění včetně odkazu novely ZDPH 2020 a 2021.

Obsah kurzu

Program semináře:

10 níže uvedených okruhů – tj. modelové příklady včetně řešení a uvedené opory v zákoně po novele ZDPH 2020 a po novele 2021 s účinností od 1.7.2021

  • dodání zboží včetně obvyklých obchodních modelů na trhu s dopadem do fakturace a správného uplatnění DPH, dílčí plnění, opakovaná plnění
  • poskytnutí služeb dle základního pravidla /viz paragraf 9 ZDPH/ a podle speciálních pravidel /viz paragraf 10 ZDPH/ s důrazem na časové souvislosti fakturace služeb s ohledem na znění paragrafu 21 ZDPH • fakturace služeb dle víceletých smluv
  • osvobození s nárokem na odpočet DPH – jak ho obhájit vůči správci u zbožových obchodů do EU a do třetích zemí včetně změn v novele ZDPH 2020 – tj. zejména konsignační sklad a nový paragraf 18, zpřísnění podmínek prokazování přepravy u dodání do JČS, řetězové obchody a institut prostředníka v nich, vykazování unijních dodávek v souhrnném hlášení • nové režimy v DPH po 1.7.2021 - prodej zboží na dálku, elektronické rozhraní
  • služby s přeshraničním prvkem – přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění /splnění podmínek/ anebo dle zvláštních pravidel /viz paragraf 10 ZDPH/, registrace k DPH v jiných členských státech nebo využití režimu EU v rámci jednoho správního místa
  • chybná fakturace a odpovědnost plátce vs příjemce – důsledky nesprávně vystavených daňových dokladů, na základě kterých je nesprávně uplatněno DPH – riziko doměrků, na základě přijatých chybných daňových dokladů • časové souvislosti u opravných daňových dokladů
  • osvobozená plnění bez nároku na odpočet s důrazem na nejčastější plnění – prodej nemovitostí, technické zhodnocení, pronájmy nemovitostí
  • nestandardní situace s obchodním a dlouhodobým majetkem z pohledu DPH – zničení, ztráta, krádež – korekční mechanismy ano či ne s ohledem na znění paragrafů 77, 78, prodej dlouhodobého majetku
  • zvláštní režimy – cestovní služba, prodej použitého zboží – uplatňování DPH u osob uskutečňující plnění v těchto zvláštních režimech a nakládání s daňovými doklady v pozici příjemce plnění
  • příjemce plnění a jeho ručení za daň nezaplacenou dodavatelem – východiska paragrafů 109 a 109a ZDPH
  • režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku dle paragrafu 92 • časové souvislosti na straně příjemce dle paragrafu 104 ZDPH

diskuze a odpovědi na dotazy

Cílová skupina

Určeno pro: tuzemské plátce DPH a zejména ty osoby, které odpovídají za správnost DPH včetně doprovodných výkazů
Poznámka k ceně

Sendvič (Bageta), káva, čaj, nealko.

Kontaktní osoba


585757421
seminare@anag.cz

Hodnocení
Organizátor