Detail kurzu

Práce s motivací klienta (úvod do problematiky) - online

bfz o.p.s.

Popis kurzu

Práce s motivací klienta je nedílnou součástí profese sociálních pracovníků. V kurzu budou účastníci seznámeni s motivací, jejím rozdělením, faktory, které motivaci ovlivňují, s metodami navázání vztahu s klientem, s prevencí demotivace. Účastníci budou seznámeni s odporem klienta a naučí se tento odpor zvládat. Účastníci dále získají základní informace o motivačních rozhovorech. Motivační rozhovory představují moderní přístup k práci s klientem a jeho motivací. V závěru kurzu si účastníci nacvičí techniky při vedení rozhovoru s klienty v modelových situacích.

Kontaktní osoba


+420 355 320 251
kurzy@bfz.cz

Hodnocení
Organizátor