Detail kurzu

Funkce a nástroje controllingu v praxi ONLINE

Controller Institut s.r.o.

Popis kurzu

Kurz probíhá online v rozsahu 4 x 2 hod. (online webinář) + 4 hodiny offline materiálů a samostudia. Účastník bude součástí týmu, kde bude mít k dispozici podklady k samostudiu a další offline materiály. Cílem kurzu je: Ukázat odlišnosti konceptu moderního controllingu a finančního controllingu 20. století. Představit operativní, taktické i strategické koncepty moderního controllingu. Seznámit vás s úlohou controllera v prostředí hodnotově orientovaného řízení firem. Ukázat reálné příklady fungování controllingu v podniku. Po absolvování kurzu budete umět: Přesvědčivými argumenty prosazovat potřebu změny  - od tradičního k modernímu pojetí controllingu. Identifikovat klíčové faktory a navrhnout první kroky k vybudování controllingového systému odpovídajícího potřebám firmy.

Obsah kurzu

Tento kurz je složen ze 4 dvouhodinových online webinářů (8 hodin výuky + 4 hodin samostudia

20. a 22. 1. 2021 (10:00 - 12:00), Tomáš Nekvapil

 • Charakteristiky současného podnikatelského prostředí, hlavní změny a jejich důsledky
 • Rozdíl mezi manažerským a účetním pojetím hodnoty, nové možnosti a nové zdroje informací
 • Nejčastější chyby v hospodářském řízení, možnosti jejich předcházení
 • Koncept moderního controllingu
 • Role plánování a BI v moderním controllingu
 • Vertikální a horizontální struktura controllingového systému
 • Role controllera v systému řízení firmy
 • Typické překážky pro uplatnění moderního controllingu a jak je zdolat

27. 1. 2021  (10:00 - 12:00) , Ondřej Petr 

 • Vybrané nástroje a metody controllingu v praxi
 • Role controllingu v různých etapách vývoje firmy
 • Nástroje controllingu pro podporu operativního a strategického řízení společnosti
 • Příprava střednědobých (strategických) a krátkodobých finančních plánů
 • Reporting a manažerské informační systémy
 • Finanční řízení programů a projektů Costing a profitabilita v řízení produktů a služeb

29. 1 2021 (10:00 - 12:00), Ladislav Hovorka

 • Jak začít s budováním kontrolingu?
 • Význam, věrohodnost nasbíraných dat a obtížnost jejich sběru
 • Zavedení nákladových středisek a rozpočtování nepřímých nákladů
 • Výsledovky přes zakázky vs. managerská výsledovka

Cílová skupina

Školení je určeno zejména pro: finanční controllery, kteří chtějí porozumět modernímu pojetí controllingu jako manažerské navigace a business partnerství manažery a jednatele firem (i neekonomy), kteří chtějí porozumět principům a metodám moderního controllingu liniové managery s controllingovými úkoly pracovníky, kteří mají za úkol implementaci controllingu v jejich podnicích experty všech oborů, kteří se chtějí vzdělat v oblasti controllingu
Hodnocení
Organizátor